K prvnímu spuštění aplikace je potřeba vykonat následující kroky. Máte-li běhové prostředí Java již nainstalované, krok 1 přeskočte.

  1. Získat běhové prostředí Java, nainstalovat je, a posléze webový prohlížeč ukončit a znovu spustit.
  2. Tímto odkazem spustit aplikaci.

Při spuštění aplikace prohlížeč nejprve získá řídící soubor typu JNLP. Možná jej nabídne k uložení, avšak je třeba prohlížeč přimět, aby tento soubor otevřel pomocí programu javaws (Java Web Start), který je součástí instalace běhového prostředí jazyka Java. Pokud se možnost otevření programem javaws nenabízí, je třeba zopakovat instalaci běhového prostředí jazyka Java verze 6.0 a vypnutí a opětovné spuštění webového prohlížeče.

Pokud spuštění proběhlo v pořádku, objeví se pomocné informativní okno s nápisem Java™ Starting...

 

java-starting

 


Poté se objeví okno informující o průběhu stahování souborů potřebných pro běh aplikace. Při opakovaném spuštění aplikace se nejprve ověří, zda je stažená verze aktuální, a ze serveru se stáhnou pouze soubory, které byly od posledního spuštění aplikace aktualizovány. Při dalších spuštěních se typicky zjistí, že není třeba nic aktualizovat, a toto ověření proběhne rychle. Při prvním spuštění se však musí získat celý kód aplikace včetně knihoven, což představuje přibližně 4 megabajty.

 

downloading

 


Po stažení všech souborů aplikace proběhne ověření podpisu aplikace. Je důležité, abyste zkontrolovali následující:

  • Aplikace se jmenuje Multisignature

  • Aplikace je podepsána certifikátem vydaným společnosti MathAn Praha, s.r.o.
warning-security

 

Odkaz More Information... by měl zobrazit následující informace. Neměly by mezi nimi být žádná varování:

  • Tato aplikace bude spuštěna bez bezpečnostních omezení, která obvykle běhové prostředí Java poskytuje
  • Pozor,"MathAn Praha s.r.o." prohlašuje, že aplikace je bezpečná. Spusťte tuto aplikaci pouze v případě, že "MathAn Praha s.r.o." věříte toto tvrzení.
  • Digitální podpis byl vytvořen důvěryhodným certifikátem
more-info

 

Kliknutím na odkaz Certificate details... zobrazíte podrobnosti certifikátu, kterým je aplikace podepsána:

details-cert

 

Zde byste měli ověřit, že se jedná o certifikát určený pro podpis kódu, vydaný společností Thawte Consulting cc, jedním z významných certifikačních úřadů světa.

Pokud vše souhlasí, tlačítkem Run dáte souhlas ke spuštění aplikace.

Aplikace po krátké inicializaci zobrazí svou základní obrazovku:

 

startup-window

 

 

Další spouštění můžete realizovat odkazem "Spustit MULTISIGNATURE" na první stránce.